231. rocznica powstania Departamentu Stanu

27 lipca 2020 

sekretarz stanu Michael R. Pompeo

Dziś przypada 231. rocznica powstania Departamentu Stanu, pierwszej w dziejach Ameryki agendy wykonawczej. Ta ważna chwila to sposobność do podkreślenia zasadniczej roli amerykańskiej dyplomacji w działaniach na rzecz zabezpieczania interesów, bezpieczeństwa i dobrobytu gospodarczego naszego narodu. Słowa uznania kieruję do personelu Departamentu Stanu, który podejmuje niezwykłe starania w celu szerzenia i ukazywania naszych demokratycznych wartości i przybliżania wizji świata cieszącego się wolnością, pokojem i dobrobytem.

Przez rok, jaki minął od ostatniej rocznicy kontynuowaliśmy naciski na reżim w Iranie, domagając się zaprzestania wspierania terroryzmu i innych destabilizujących działań; zabiegaliśmy o pokój w Afganistanie, którego partie polityczne są bliskie rozpoczęcia negocjacji mających zakończyć trwający czterdzieści lat konflikt; ukazaliśmy też naszym sojusznikom i partnerom na całym świecie prawdziwe oblicze Komunistycznej Partii Chin.  W tym czasie powitaliśmy Macedonię Północną, wstępującą do NATO jako 30. członek tej organizacji, oraz ogłosiliśmy plan przyjęcia Strategii o roli kobiet dla pokoju i bezpieczeństwa, albowiem umacnianie przywództwa kobiet jest ze wszech miar słuszne i przyczynia się do bezpieczeństwa światowego.

W tym roku w odpowiedzi na bezprecedensowe wyzwania związane z pandemią COVID-19 nasz wspaniały personel złożony z Amerykanów i pracowników lokalnych dopisał do historycznych dokonań Departamentu kolejny rozdział, pomagając w powrocie do kraju 100 tys. obywateli amerykańskich ze 136 krajów i terytoriów, co wymagało zorganizowania 1140 lotów. We współpracy z USAID przekazaliśmy naszym partnerom na całym świecie ponad 1.5 mld dolarów dla wsparcia ich walki z wirusem. Ponadto Departament Stanu usilnie zabiegał o zniesienie zagranicznych restrykcji eksportowych, by zapewnić dostawy do kraju z zagranicy leków, sprzętu oraz innych niezbędnych środków. Te niezwykłe dokonania zasługują na wdzięczność narodu amerykańskiego.

Jestem dumny z czempionów dyplomacji w Departamencie Stanu, każdego dnia bowiem dają swoją pracą przykład zawodowego etosu, realizując cele amerykańskiej polityki zagranicznej jako „jeden zespół działający na rzecz wspólnego zadania i jednakiej przyszłości”.