Pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za destabilizujące działania

DEPARTAMENT STANU

Biuro Rzecznika Prasowego

26 marca 2018 r.

OŚWIADCZENIE HEATHER NAUERT, RZECZNICZKI DEPARTAMENTU STANU

Pociągnąć Rosję do odpowiedzialności za destabilizujące działania

4 marca w Salisbury Rosja podjęła próbę zamordowania obywatela brytyjskiego i jego córki za pomocą bojowego środka paralityczno-drgawkowego.  W zamachu na naszego sojusznika Wielką Brytanię narażono zdrowie i życie wielu osób, a trzy osoby, wśród nich funkcjonariusz policji, odniosły poważne obrażenia.  W odpowiedzi na tak jaskrawe pogwałcenie Konwencji o zakazie broni chemicznej i naruszenie prawa międzynarodowego Stany Zjednoczone wydalą dziś 48 przedstawicieli Rosji z misji rosyjskiej w Stanach Zjednoczonych.  Nakazujemy również władzom Rosji zamknięcie konsulatu generalnego w Seattle w terminie do 2 kwietnia 2018 r.  Podejmujemy te działania, by zademonstrować naszą niezłomną solidarność z Wielką Brytanią oraz zastosować poważne konsekwencje wobec Rosji za ciągłe gwałcenie norm międzynarodowych.  ‎

Ponadto rozpoczęliśmy proces wydalania 12 agentów wywiadu z misji rosyjskiej przy ONZ, którzy naruszyli warunki pobytu w Stanach Zjednoczonych.

Stany Zjednoczone wzywają Rosję do wzięcia odpowiedzialności za swe czyny i do wykazania wobec świata, że jest w stanie sprostać międzynarodowym wymogom i zobowiązaniom jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w zakresie utrzymywania pokoju międzynarodowego i bezpieczeństwa.