2. Pułk Kawalerii rozpocznie drugi pobyt rotacyjny w ramach wzmocnionej Wysuniętej Obecności

6 października 2017

W ramach wsparcia wzmocnionej Wysuniętej Obecności (eFP) 3. Batalion 2. Pułku Kawalerii dokona przemieszczenia taktycznego w dwóch rzutach w dn. 9 i 11 października, przemieszczając się w sile ponad 800 żołnierzy z koszar Rose (w Niemczech) do Orzysza.

Pierwszym rzutem batalionowej grupy bojowej będzie dowodził ppłk Scott Cheney, dowódca 3. Batalionu, drugi rzut poprowadzi mjr Ryan Duffy, oficer ds. operacyjnych w batalionie.

W obu przypadkach trasa przemarszu będzie prowadzić przez miasto Frankenberg w Niemczech. Po przekroczeniu polskiej granicy batalion odwiedzi na swej drodze miasto Powidz.

W ramach drugiego rzutu działać będzie zespół ds. kontaktów z ludnością, który będzie liczył ok. 35 żołnierzy i będzie miał w swym składzie również żołnierzy z kontyngentu brytyjskiego. Zespół zorganizuje dwa statyczne pokazy: 14 października w Bydgoszczy i 15 października w Elblągu (początek ok. godz. 10:00).

Operacjami wzmocnionej Wysuniętej Obecności kieruje państwo ramowe, w skład grupy jednak wchodzą siły wielonarodowe z wydzielonymi środkami i sprzętem. Batalionowa grupa bojowa na terenie Polski jest w pełni operacyjna i dołączyły do niej jednostki z Rumunii, Wielkiej Brytanii i Chorwacji. Sojusz państw członkowskich NATO pozostaje zjednoczony w obliczu potencjalnej agresji.

Po przybyciu do Polski 3. Batalion rozpocznie proces zastępowania 2. Batalionu i ostatecznie obejmie odpowiedzialność za batalionową grupę bojową. Uroczystość przekazania dowodzenia zaplanowano na 20 października 2017 w Orzyszu.

Zainteresowanych dziennikarzy prosimy o kontakt z kpt. Judy Marlowe z biura prasowego pułku, tel.: +49172 854 6492, e-mail: judith.a.marlowe.mil@mail.mil.