2. Pułk Kawalerii w drodze na ćwiczenia Saber Strike 18

2. Pułk Kawalerii, stacjonujący na co dzień w koszarach Rose w Niemczech, w dn. 28 maja – 23 czerwca będzie się przemieszczać w 40 konwojach w ramach przejazdu taktycznego przez wschodnią część Niemiec, Polskę, Czechy, Litwę i Łotwę.

W przejeździe weźmie udział ponad 1000 strykerów i innych pojazdów wojskowych stanowiących wsparcie Saber Strike 18, wielonarodowych ćwiczeń Armii USA w Europe, prowadzonych na terenie Estonii, Łotwy, Litwy i Polski.

W związku z przemieszczaniem się oddziałów mieszkańcy mogą się spodziewać zwiększonego ruchu drogowego na trasach przejazdu.  Załogi amerykańskich pojazdów wojskowych dołożą wszelkich starań, by nie powodować utrudnień na drogach i będą się stosować do przepisów ruchu drogowego danego kraju.  Podczas przemieszczania się oddziałów zawsze kładziemy nacisk na bezpieczeństwo miejscowej ludności i naszych żołnierzy.

W początkowej fazie taktyczny przejazd na ćwiczenia Saber Strike 18 odbywać się będzie dwiema trasami.  Trasa pierwsza w dn. 28-30 maja prowadzi przez główne drogi Republiki Czeskiej; w ramach przejazdu 30 maja w Pradze odbędzie się spotkanie z mieszkańcami.  Następnie w dn. 30 maja – 4 czerwca konwoje będą zmierzać ku polskiej granicy, a stamtąd do Powidza.

Trasa druga prowadzić będzie przez miasto Oberlausitz w Niemczech w kierunku polskiej granicy (29 maja – 1 czerwca).  W drodze do Powidza w dn. 29 maja – 3 czerwca konwoje również będą korzystać z głównych dróg.

Po wyjeździe z Powidza obie grupy udadzą się przez Olecko w kierunku granicy z Litwą.

Poszczególne konwoje będą przekraczać granicę polsko-litewską w dn. 5-9 czerwca.  Większość naszego oddziału weźmie udział w ćwiczeniach na terenie Litwy.  Mniej liczebne konwoje w dn. 9-15 czerwca udawać się będą na teren Łotwy.

Po zakończeniu ćwiczeń w drodze powrotnej do macierzystej bazy w Vilseck w Niemczech korzystać będziemy z tych samych tras przejazdowych.  Przemieszczanie się wojsk odbywać się będzie w dn. 16-23 czerwca.

Celem uczestnictwa 2. Pułku Kawalerii w Saber Strike 18 jest zwiększenie gotowości i interoperacyjności z naszymi sojusznikami i regionalnymi partnerami.  W tegorocznych ćwiczeniach weźmie udział Batalionowa Grupa Bojowa Polska, utworzona w ramach wsparcia NATO-wskiej Wzmocnionej Wysuniętej Obecności, dowodzona przez ppłk. Adama Lackeya, dowódcę 1. Batalionu 2. Pułku Kawalerii.  W ćwiczeniach będzie uczestniczyć ok. 3 tys. żołnierzy 2. Pułku Kawalerii.

Proszę mieć na uwadze, że udział mediów będzie możliwy dopiero po zakończeniu ćwiczeń, nie będzie natomiast możliwy w trakcie przemieszczania się wojsk.  Zainteresowani dziennikarze proszeni są o kontakt z kpt. Judith Marlowe, pułkowym oficerem ds. publicznych.  Tel.: +49172 854 6492; e-mail: judith.a.marlowe.mil@mail.mil.