Oświadczenie w związku z zamachem w Salisbury

BIAŁY DOM
Biuro Sekretarza Prasowego
15 marca 2018

My, przywódcy Francji, Niemiec, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stanowczo potępiamy zamach na życie Siergieja i Julii Skripalów, jaki miał miejsce 4 marca 2018 roku w Salisbury w Wielkiej Brytanii. W wyniku zamachu poważnie ucierpiał również brytyjski policjant, a życie wielu niewinnych obywateli brytyjskich zostało wystawione na niebezpieczeństwo. Składamy im wyrazy współczucia, a słowa uznania kierujemy pod adresem policji brytyjskiej i służb ratunkowych za odważną postawę.  Użycie wojskowego gazu paralityczno-drgawkowego, którego rodzaj odpowiada substancji produkcji rosyjskiej, stanowi pierwszy przypadek ofensywnego zastosowania środka paralityczno-drgawkowego w Europie od  czasów drugiej wojny światowej.  Jest to atak na suwerenność Wielkiej Brytanii, a zarazem jawne pogwałcenie Konwencji o zakazie broni chemicznej.  To zagraża bezpieczeństwu nas wszystkich.  Na podstawie szczegółowych informacji przekazanych sojusznikom przez Wielką Brytanię jest wysoce prawdopodobne, że to Rosja jest odpowiedzialna za ten atak.  Podzielamy ocenę Wielkiej Brytanii, iż inne wiarygodne wytłumaczenie nie istnieje, a brak odpowiedzi Rosji na uprawnioną prośbę rządu brytyjskiego tym bardziej potwierdza odpowiedzialność Rosji.  Wzywamy Rosję, by odpowiedziała na wszystkie pytania dotyczące zamachu w Salisbury.  Rosja powinna zwłaszcza przedstawić pełną informację na temat programu „Nowiczok” na forum Organizacji ds. Zakazu Broni Chemicznej (OPCW).  Nasze obawy są tym większe, że już wcześniej Rosja zachowywała się w sposób nieodpowiedzialny.  Wzywamy Rosję, by jako członek Rady Bezpieczeństwa ONZ sprostała spoczywającej na niej odpowiedzialności za utrzymanie pokoju światowego i bezpieczeństwa.