Nałożenie sankcji na Rosję za naruszenie ustawy o kontroli broni chemicznej i biologicznej oraz o jej eliminacji w działaniach zbrojnych

KOMUNIKAT HEATHER NAUERT, RZECZNICZKI PRASOWEJ

 

8 sierpień 2018

 

Nałożenie sankcji na Rosję za naruszenie ustawy o kontroli broni chemicznej i biologicznej oraz o jej eliminacji w działaniach zbrojnych

 

W następstwie użycia środka paralityczno-drgawkowego typu nowiczok w zamachu na życie obywatela Wielkiej Brytanii Siergieja Skripala i jego córki Julii Skripal, Stany Zjednoczone, w dniu 6 sierpnia 2018 r., na mocy ustawy o kontroli broni chemicznej i biologicznej oraz o jej eliminacji w działaniach zbrojnych z 1991 r. (CBW Act) uznały, że rząd Federacji Rosyjskiej użył broni chemicznej lub biologicznej z naruszeniem prawa międzynarodowego przeciwko własnym obywatelom.”