Sekretarz stanu o Międzynarodowym Dniu Kobiet

komunikat prasowy

sekretarza stanu Michaela R. Pompeo

Waszyngton

8 marca 2019

 

Stany Zjednoczone z poczuciem dumy obchodzą przypadający na 8 marca Międzynarodowy Dzień Kobiet. Wyrażamy wdzięczność kobietom i dziewczętom na całym świecie, które czynią tak wiele, by wspierać osoby zmagające się z wyzwaniami i wszelakimi trudnościami oraz by pomagać własnym społecznościom w osiąganiu większego postępu. Stany Zjednoczone udzielają wsparcia kobietom, które zasiadają w radach, zajmują stanowiska rządowe, zmieniają nasze życie pracując w szkołach i laboratoriach, działają na rzecz dobra rodzin i społeczności, pracują nad rozwiązaniami mającymi zapobiegać chorobom i położyć kres biedzie. Postulat równego statusu dla kobiet nadal napotyka na bariery. Nadal w zbyt wielu miejscach kobiety i dziewczęta nie mogą korzystać z podstawowych praw i nie zajmują należnej im pozycji w społeczeństwie. Dążymy do takiej wizji świata, w którym kobiety i dziewczęta mogą w sposób nieograniczony w pełni wykorzystywać swój potencjał i godnie żyć w obrębie swych rodzin, społeczności i krajów.

Jak to potwierdziliśmy na wczorajszej uroczystości wręczenia Międzynarodowej Nagrody dla Odważnych Kobiet, ich odwaga jest inspiracją do budowy lepszego świata, który cieszy się bezpieczeństwem, dobrobytem i pokojem. Stany Zjednoczone oddają cześć tym niezwykłym postaciom, które symbolizują tak wiele kobiet działających na rzecz poprawy życia obecnych społeczeństw oraz przyszłych pokoleń. Międzynarodowy Dzień Kobiet jest okazją do podkreślania potrzeby działań zapewniających równość płci oraz przypominania zasług żyjących przed nami kobiet, które występowały w obronie praw połowy ludności świata, by życie całej ludzkości uczynić lepszym.