Polskie firmy zaproszone na szczyt inwestycyjny SelectUSA w Waszyngtonie

Szczyt inwestycyjny SelectUSA, który odbędzie się w Waszyngtonie w dn. 18-20 czerwca tego roku, będzie wydarzeniem premierowym, poświęconym promowaniu inwestycji zagranicznych w Stanach Zjednoczonych. Przedsiębiorstwa z Polski obecne na szczycie, w którym wezmą również udział wysocy przedstawiciele władz, kierownictwo firm oraz przedstawiciele firm wiodących w swoich dziedzinach, będą mogły zapoznać się z warunkami inwestowania w USA, trendami przemysłowymi i nowymi możliwościami. Szczyt stwarza doskonałą sposobność do wspólnych działań, daje też możliwość przekonania się na miejscu, dlaczego prowadzenie biznesu w USA jest takie łatwe, w czym niebagatelną rolę odgrywa nastawienie rządu USA, ułatwiającego łączenie na szczeblu lokalnym, stanowym i federalnym biznesu ze środkami niezbędnymi do jego prowadzenia.  Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.selectusa.gov/welcome.