Unia Europejska wskazuje możliwe ryzyka dla sieci 5G

4 grudnia 2019

Morgan Ortagus, rzeczniczka Departamentu Stanu

W dokumencie z dnia 3 grudnia Rada Unii Europejskiej wskazała istotne zagrożenia dla sieci telekomunikacyjnych 5G budowanych z wykorzystaniem dostawców nie cieszących się zaufaniem.  Witając ten dokument z zadowoleniem, wzywamy naszych europejskich partnerów i sojuszników, by udział w budowie jakiejkolwiek części ich przyszłych sieci 5G powierzali wyłącznie zaufanym dostawcom.

Konkluzje zawarte w opublikowanym wczoraj dokumencie potwierdzają, że „należy brać pod uwagę czynniki pozatechniczne, takie jak uwarunkowania prawne i polityczne, jakim dostawcy mogą podlegać w krajach trzecich”.  Oczekujemy na zapowiedziany przez UE jeszcze na ten miesiąc zestaw narzędzi do ograniczania ryzyka związanego z 5G.  Mamy nadzieję, że zaproponowane rekomendacje będą zawierać silne instrumenty pozwalające zwalczać zagrożenia określone w dzisiejszym oświadczeniu oraz w opublikowanej w październiku europejskiej ocenie ryzyka.

Sieci 5G będą tworzyć szkielet gospodarek i krytycznej infrastruktury przyszłości.  Stawka jest zbyt wysoka, by budowę i obsługę tych kluczowych sieci powierzać dostawcom otwartym na manipulacje ze strony autorytarnych reżimów.  Chińskie firmy telekomunikacyjne jak Huawei i ZTE muszą się stosować do wytycznych rządu Chińskiej Republiki Ludowej, przy braku systemu kotroli i równowagi zdolnego zapobiegać niewłaściwemu wykorzystywaniu danych.  Dopuszczanie tych dostawców do jakiegolwiek komponentu krajowych sieci 5G stanowiłoby istotne zagrożenie dla jego obywateli pod względem prywatności, praw człowieka i bezpieczeństwa.

Stany Zjednoczone wzywają wszystkie kraje, w tym naszych partnerów i sojuszników, do wprowadzenia polityki bezpieczeństwa narodowego, która nie będzie dopuszczać dostawców nie cieszących się zaufaniem do jakiegokolwiek segmentu ich przyszłych sieci 5G.