Przesłanie prezydenta w 72. rocznicę utworzenia Sił Powietrznych USA

18 września 2019

Jako głównodowodzący Sił Zbrojnych z dumą dołączam do życzeń wdzięcznego narodu w związku z 72. rocznicą powstania Sił Powietrznych USA.

Powołane do życia po zakończeniu drugiej wojny światowej na mocy przyjętej w 1947 roku ustawy o bezpieczeństwie narodowym, Siły Powietrzne USA to formacja bojowa o największym na świecie potencjale w powietrzu, przestrzeni kosmicznej i cyberprzestrzeni. Od ponad siedemdziesięciu lat amerykańscy lotnicy tworzą pierwszą linię obrony naszych obywateli i wspierają USA w promowaniu pokoju i dobrobytu na świecie.  Kierując się szczytnym hasłem „Zawsze mierz wysoko”, patrioci w mundurach wykorzystują niezrównaną technologię i umiejętności dla ochrony amerykańskich instalacji i obiektów, dla wspierania naszych operacji we wszystkich możliwych środowiskach oraz w obronie umiłowanych przez nas swobód.

Siły Powietrzne USA utrzymują wysokie standardy perfekcji i gotowości.  Na całym świecie nasze maszyny, zarówno załogowe jak i bezzałogowe, dominują w powietrzu, nasze satelity i operacje w cyberprzestrzeni chronią oraz zabezpieczają przepływ informacji do amerykańskich Sił Zbrojnych i instytucji wywiadowczych, a działający innowacyjnie lotnicy doskonalą się nieustannie w myśl hasła „Wzlatuj, walcz wygrywaj”.

Niedawno miałem zaszczyt przemawiać w Kolorado do kolejnego pokolenia lotników kończących prestiżową Akademię Sił Powietrznych USA.  Czułem się zaszczycony mogąc powitać blisko tysiąc kadetów, którzy odważnie odpowiedzieli na wezwanie naszego narodu. Byłem poruszony ich nieustraszoną postawą i gotowością do służenia narodowi.

Jestem wdzięczny mężczyznom i kobietom Sił Powietrznych USA jak też całemu personelowi wojskowemu i rodzinom za ich bezgraniczne poświęcenie.  Oddajemy wam cześć za pełnioną z honorem służbę i gotowość, by zapewniać Ameryce bezpieczeństwo, siłę i wolność.