Ambasador Jones i pani Jones gościli uczestników konferencji „Masters and Robots”

Ambasador Paul Jones i pani Catherine Jones gościli w dn. 25 października uczestników pierwszej edycji konferencji „Masters and Robots”, poświęconej nowym technologiom oraz promowaniu działalności nastawionej na rozwój człowieka.  Organizatorami konferencji są Fundacja Digital University i SingularityU Warsaw Chapter, polski oddział Singularity University. Założony w Dolinie Krzemowej w 2009 roku, Singularity University to globalna społeczność działająca na rzecz przełomowych osiągnięć w nauce i innowacyjności, wspierana przez największe firmy technologiczne na świecie.  Warszawski oddział Singularity University usprawnia funkcjonowanie prężnych lokalnych ekosystemów innowacji, które wykorzystują technologie wykładnicze z myślą o sprostaniu wyzwaniom stojącym przed ludzkością.

Konferencja „Masters and Robots” próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak powinien adaptować się biznes w obliczu przyspieszonego postępu. Celem konferencji, w której uczestniczą eksperci z całego świata, również ze Stanów Zjednoczonych, jest wspieranie wizjonerów w wypracowywaniu rozwiązań na rzecz lepszego jutra i potrzeb społeczeństwa.

Jowita Michalska, założycielka Fundacji Digital University, wchodząca w skład zespołu liderów przy SingularityU Warsaw Chapter, zabiega o współpracę między wielkimi korporacjami oraz światem finansów i technologii w Polsce i regionie. Była w gronie panelistów, których pani Jones gościła na spotkaniu zorganizowanym przez ambasadę w sierpniu 2017 r., a poświęconym roli kobiet w technologii (więcej informacji tutaj). W spotkaniu pod hasłem „Kobiety w technologii. Rozmowy przy kawie” wzięły udział polskie liderki z różnych branż przemysłowych i sektorów. Rozmawiano o wyzwaniach stojących przed kobietami w dziedzinie przedsiębiorczości i technologii oraz perspektywach sukcesu. Pani Jones, która z zaangażowaniem wspiera udział kobiet w technologii, jest założycielką i dyrektor naczelną startupu Werbie, LLC, który zajmuje się rozwiązaniami dla pań z cukrzycą.