1. międzynarodowe wspólne szkolenia dla pracowników służb celnych i służb ochrony granic