45 amerykańskich stypendystów Fulbrighta kończy pracę i badania w Polsce