45 amerykańskich stypendystów Fulbrighta kończy pracę i badania w Polsce (fot: Mariusz Kosiński)

45 amerykańskich stypendystów Fulbrighta kończy pracę i badania w Polsce (fot: Mariusz Kosiński)

45 amerykańskich stypendystów Fulbrighta kończy pracę i badania w Polsce (fot: Mariusz Kosiński)