Absolwenci Ośrodka Studiów Amerykańskich UW pożegnali swoją uczelnię