Attaché Kulturalny Dan Hastings oraz prezeska i vice prezeska Prawie Kino. Wiktoria Androkajtis i Kalina Nieckuła, przed projekcją „Pół żartem,

Attaché Kulturalny Dan Hastings oraz prezeska i vice prezeska Prawie Kino. Wiktoria Androkajtis i Kalina Nieckuła, przed projekcją "Pół żartem, pół serio"

Attaché Kulturalny Dan Hastings oraz prezeska i vice prezeska Prawie Kino. Wiktoria Androkajtis i Kalina Nieckuła, przed projekcją „Pół żartem, pół serio”