Światowej sławy amerykański klarnecista David Krakauer wystąpił wraz z orkiestrą symfoniczną, którą poprowadziła izraelska dyrygentka Bar Avni. (Fot:

Światowej sławy amerykański klarnecista David Krakauer wystąpił wraz z orkiestrą symfoniczną, którą poprowadziła izraelska dyrygentka Bar Avni. (Fot: Magda Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)

Światowej sławy amerykański klarnecista David Krakauer wystąpił wraz z orkiestrą symfoniczną, którą poprowadziła izraelska dyrygentka Bar Avni. (Fot: Magda Starowieyska / Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN)