Attaché kulturalny Dan Hastings przemawia podczas warsztatów FLEXability.