Ambasador Jones gości amerykańskich stypendystów Programu Fulbrighta