W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ambasador Jones spotkał się ze studentami z różnych krajów, którzy kształcą się na kierunkach biznes i zarzą

W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ambasador Jones spotkał się ze studentami z różnych krajów, którzy kształcą się na kierunkach biznes i zarządzanie.

W Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie ambasador Jones spotkał się ze studentami z różnych krajów, którzy kształcą się na kierunkach biznes i zarządzanie.