Ambasador USA w Polsce nagrodzona za krzewienie pamięci o Holokauście