Amerykańsko – Polski Szczyt Biznesowy podkreśla wspólne silne więzi gospodarcze