Catherine Jones spotkała się z polskimi przedsiębiorczyniami sektora technologii