Delegacja USA na 24. Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych