Dr. Thomas Culhane w Polsce z programem warsztatów dot. wyzwań dla środowiska naturalnego