Zwiedzający wystawę Obraz Treblinki mogą oglądać rzeźby Samuela Willenberga. (zdjęcie: Sławomir Kasper, IPN)