Finaliści konkursu „I Know America 2019” gotują z amerykańskim dyplomatą