Grupa Robocza ds. Bezpieczeństwa Energetycznego – Komunikat Podsumowujący