Konferencja nt. polsko-żydowskiego dziedzictwa oraz wyzwań pamięci i edukacji