Myśliwce F-15E Sił Powietrznych USA lecą do Polski w celu odbycia ćwiczeń lotniczych