Osiem krajów weźmie udział w ćwiczeniach Strong Europe Tank Challenge