Oświadczenie sekretarza Tillersona na temat przyjętej ostatnio ustawy w Polsce