Pelosi na czele ponadpartyjnej Delegacji Kongresowej