Konsul Generalny w Krakowie na uroczystościach w Collegium Novum