Placówka Dyplomatyczna USA wspiera konferencję PAMI Polsko-Amerykański Most Innowacji