Ppłk Christopher L’Heureux nowym dowódcą batalionowej grupy bojowej