Projekt ‘Akcja Dyplomacja’ – studenci dyskutują na tematy polityki międzynarodowej