Proklamacja dot. Uczczenia Ofiar Pandemii Koronawirusa