Proklamacja prezydencka dotycząca Narodowych Dni Modlitwy i Pamięci