Proklamacja prezydencka nt. Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych