Proklamacja prezydencka nt. Miesiąca Dziedzictwa Żydowsko-Amerykańskiego