Proklamacja Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki nt. Dnia Równości Kobiet