Promocja współpracy wojskowej USA z Polską podczas Dnia Bezpieczeństwa w Radomiu