Przesłanie ambasad i przedstawicielstw w Polsce z okazji Pride Month – Miesiąca Dumy