Przesłanie prezydenta USA z okazji 244. rocznicy przyjęcia Deklaracji Niepodległości