40. rocznica pierwszej pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski