Publikacja raportu nt. przestrzegania praw człowieka w 2015 roku