Realizacja obietnicy prezydenta o globalnym zaopatrywaniu w niezbędny sprzęt medyczny