Rząd Stanów Zjednoczonych częściowo zawiesił działania instytucji rządowych