Seminarium TOLI dla edukatorów na temat nauczania o Holokauście i prawach człowieka